PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Travelnet Reisevarehuset AS (RVH) samler inn og behandler personopplysninger om deg.
Det er Travelnet Reisevarehuset AS v/Daglig Leder Bente Strøm Røsholdt som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av RVH. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling for operasjonalisering i det daglige.

Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. RVH følger personvernopplysningsloven i behandling av personvern.

RVHs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

1. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

Dersom RVH skal behandle personopplysninger til barn under 13 år kreves det samtykke fra de foresatte.   

2. Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og kunder (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke og du vil få mer informasjon i samtykkeerklæring. 

Opplysninger vi registrerer er navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse. Kredittkortopplysninger blir kryptert. Ungdomsbilletter krever fødselsdato. Innreise til USA og Canada krever fødselsdato og passnummer. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

3. Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Eks på dette er vårt bookingsystem Amadeus. 

Det kan imidlertid være at vi i noen sammenhenger deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere. Dette gjøres først og fremst for å kunne gi deg bedre og tryggere produkter og tjenester.

Eks. på dette kan være av sikkerhetshensyn, charteroperatører, tredjepart for gjennomføring av betalingstransaksjoner og offentlige myndigheter.

Deling av personopplysninger med tredjepart vil være en behandling av personopplysninger som krever et juridisk behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan være samtykke fra den registrerte eller det følger av kontrakt/ansettelsesforhold. Du vil uansett bli informert før en slik behandling og vi vil sikre at vi gyldig grunnlag for en slik utlevering. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger. Eksempelvis vil vi etter lov være forpliktet til å utlevere opplysninger til Offentlige myndigheter som Politi, Toll og Skatteetaten.

4. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.

Det finnes to typer informasjonskapsler; den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du besøker nettstedet. Vi bruker begge kapslene. 

Du kan slette vår informasjonskapsel, se nærmere informasjon lengre ned på siden.

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene vi registrerer lagres på en server hos IT-selskapet ATEA og bookingselskapet Amadeus. Geografisk ligger dine personopplysninger i Norge og Tyskland, og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern. RVH sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til Kristin Grøntvedt. personvern@travelnet.no

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt med Kristin Grøntvedt dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Personvern og informasjonskapsler (Cookies)

TRAVELNET er forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger og å utvikle teknologi som gir Dem som bruker, den beste og sikreste online opplevelse. Denne fortrolighetserklæring gjelder nettstedet TRAVELNET Reisevarehuset og opprettholder reglene for datainnsamling og bruk av personlige opplysninger. Som bruker, besøkende eller medlem av TRAVELNET Reisevarehuset nettstedet, aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne fortrolighetserklæringen.

Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold men ikke data) og programvare blir automatisk innsamlet av TRAVELNET Reisevarehuset når De besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av TRAVELNET Reisevarehuset til drift av denne tjenesten/nettstedet, for å opprettholde kvalitet og for å kunne levere generelle statistikker vedrørende bruk av nettstedet TRAVELNET Reisevarehuset.

TRAVELNET vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne:

(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av TRAVELNET Reisevarehuset; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører TRAVELNET Reisevarehuset; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på TRAVELNET Reisevarehuset, eller offentligheten.

reisevarehuset.travelnet.no bruker informasjonskapsler (cookies), hvor informasjon lagres i en fil på din PC/mobil. Informasjon fra din maskin sendes til våre måleverktøy når du åpner reisevarehuset.travelnet.no. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Trafikken på reisevarehuset.travelnet.no måles med script fra Google Analytics for statistikkformål, for å se hvordan brukermønsteret er på reisevarehuset.travelnet.no, om du eventuelt har besøkt reisevarehuset.travelnet.no tidligere, og i så fall når du gjorde det og hvilket nettsted du kom fra. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

Målet vårt er å kunne forbedre reisevarehuset.travelnet.no og gi deg en bedre brukeropplevelse og service når du besøker nettsiden vår. Informasjonen vi får fra cookies inneholder ikke personopplysninger og kan ikke kobles direkte til deg.

Hva er cookies?

Cookies er små tekstfiler som nettstedet lagrer på datamaskinen til de som besøker nettstedet. Det finnes to typer Cookies: Session cookies, som forsvinner når nettleseren lukkes, og permanente cookies, som lagres på harddisken din i en viss periode. Hvis du ikke vil at cookies skal lagres på datamaskinen din kan du endre på dette i innstillingene til nettleseren du bruker (se avsnittet Deaktivere/slette cookies). Informasjonen man får fra cookies er ikke personlig og kan ikke kobles til deg som individ.

Tredjepartscookies

Cookies hvor avsenderen kommer fra et annet domene enn nettsiden besøkeren er inne på (i dette tilfelle reisevarehuset.travelnet.no) kalles tredjepartscookies. Dette kan for eksempel gjelde statistikktjenester eller informasjon fra annonser. Blant annet bruker TRAVELNET Reisevarehuset analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan de som besøker reisevarehuset.travelnet.no bruker sidene våre. Google Analytics bruker informasjonskapsler, men det er TRAVELNET Reisevarehuset som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av apollo.no. Google Analytics mottar kun generell webstatistikk.

 

Deaktivere eller slette cookies

 

Deaktivere cookies

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Hvis du ønsker å deaktivere cookies gjør du det i sikkerhetsinnstillingene til nettleseren. Ofte kan du velge mellom å avvise cookies helt eller å bli informert hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Hvis du deaktiverer cookies er det viktig å merke seg at visse funksjoner på nettsider kan slutte å fungere.

Slette cookies

Du kan slette cookies som har blitt lagret på datamaskinen din. Hvordan du gjør dette avhenger av nettleseren din.

Her kan du se hvordan du sletter cookies i:

Internet Explorer | Mozilla Firefox | Chrome | Opera | Safari | Edge

Merk at dersom dine nettleserinnstillinger er satt til å akseptere cookies, samtykker du automatisk til at TRAVELNET Reisevarehuset bruker cookies når du besøker reisevarehuset.travelnet.no.

Endringer i denne erklæringen

TRAVELNET Reisevarehuset vil ved behov oppdatere denne erklæringen om personlige opplysninger i henhold til kunders tilbakemeldinger og ønsker. TRAVELNET Reisevarehuset råder deg til periodisk å gjennomlese denne erklæring for å være informert om hvordan TRAVELNET Reisevarehuset beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

TRAVELNET Reisevarehuset mottar gjerne dine kommentarer vedrørende denne erklæringen om personlige opplysninger. Hvis du mener at TRAVELNET Reisevarehuset ikke har levd opp til denne erklæringen, kontakt da vennligst TRAVELNET Reisevarehuset via Lisbet.Vikan@travelnet.no. Vi vil bestrebe oss på å raskt kunne analysere og rette eventuelle problemer.