Som bedriftskunde hos TRAVELNET Reisevarehuset har du tilgang til detaljert statistikk og rapporter. Det gir deg full oversikt over forhold som

  • antall reiser
  • tid og sted for alle reiser
  • rabattutnyttelser på fly i forhold til fullpris
  • reisemønster
  • CO2-utslipp

Rapportene kan kjøres for bedrift, for grupper av bedrifter, eller for den enkelte reisende.

Kontakt oss hvis du ønsker tilgang til din reisestatistikk.

Via vårt selvbookingsystem har du selv tilgang til alle statistikker. Om TRAVELNET Reisevarehusets selvbooking.