Klimakompensasjon innebærer at du betaler for at klimagassutslippene du forårsaker på reise, skal minske et annet sted med samme mengde. Når du klimakompenserer en reise hos oss, gjøres det gjennom etablerte og globale systemer. 

I TRAVELNET Reisevarehuset jobber vi kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning. Som en del av vårt bærekraftsprogram har vi inngått samarbeid med det norske klimaselskapet CHOOOSE. Dette for å gjøre det enkelt for våre kunder å kompensere for deres personlige karbonavtrykk .

Hva skjer i praksis når du klimakompenserer reisene dine?

Når ansatte i din bedrift bestiller sine reiser hos TRAVELNET Reisevrehuset, har vi et rapporteringssystem som viser hvor mye CO2-utslipp bedriften akkumulert har bidratt til i en gitt periode. Vi sender deretter rapporten til vår samarbeidspartner, CHOOOSE, som beregner hva det totale CO2-utslippet utgjør i klimakvoter, og hva det vil koste. Bedriften blir deretter fakturert for gjeldende beløp fra TRAVELNET Reisevarehuset. Hvor ofte man vil samle opp en slik beregning er opp til den enkelte bedrift. Vår anbefaling er at det gjøres enten hver 6. måned eller én gang i året.

Pengene som betales inn går deretter til å støtte et eget valgt verifisert klimaprosjekt.
Nedenfor ser du et utvalg av prosjekter som leverer en målbar og nøye overvåket effekt innenfor CO2-reduksjon ved produksjon av fornybar energi og beskyttelse av regnskog.  Dette bidrar til å forbedre menneskers levevilkår i utviklingsland. Prosjektene innehar Gold Standard eller Verra-sertifisering som sikrer at de er forpliktet til de strengeste internasjonale krav og retningslinjer. I tillegg til å levere en målbar og dokumentert klimaeffekt blir prosjektene også målt opp mot flere av FNs bærekraftsmål.