Vi har full oversikt over alle reiser bestilt hos oss, også reiser kjøpt via vår selvbooking. Dermed har vi også oversikt over hvor dine kolleger eller ansatte til enhver tid befinner seg, enten de reiser i Norge eller i utlandet.

Ved større hendelser som askeskyen fra Island eller tsunamien i Japan, styrker vi kundeservicen for å kunne gi informasjon og raske svar.Ta kontakt for sporing av reisende:

Telefon i åpningstiden: 
+47 73 88 41 00

Telefon døgnvakt

+47 97 97 88 88