Ny rute Stockholm

 

Næringslivet i Trøndelag har lenge ønsket seg et bedre tilbud til Stockholm. SAS har derfor besluttet å gjøre noe med det og kan tilby flere avganger og bedre flytider, fra oktober 2016.

Dette vil også åpne opp for nye og gode forbindelser videre ut fra Stockholm, i tillegg til lokaltrafikk til  Stockholm.