Heidi Eklo Finnerud

Heidi Eklo Finnerud

Senior reisekonsulent med spesialfelt forretnings-
og marine-/offshorereiser.

Heidi kom til oss vinteren 2006, men har jobbet i bransjen siden 1987. Hun har erfaring fra flere byråer og turoperatører. Heidi jobber med både forretnings- og marine-/offshorereiser.

ordre@travelnet.no