Bærekraft og etikk

Bærekraft og etikk

Travelnet Reisevarehuset har siden oppstarten tidlig i 1990 hatt fokus på klima og bærekraft. Mest konkret skjer dette ved å vise våre kunder hvilket klimaavtrykk den enkelte reise representerer.  Klimaavtrykket blir stadig viktigere, og begrepet bærekraft i utvidet forstand er mer aktualisert. Vi har derfor implementert disse tema i vår daglige virksomhet.

Våre medarbeidere har meget solid reisefaglig bakgrunn. I tillegg til kontinuerlig faglig kompetanseutvikling, er også etikk, klima og bærekraft begreper som jevnlig er på vår dagsorden. Dette for å sikre våre kunder reiser som tilfredsstiller høye krav til lavest mulig klimaavtrykk.

Våre kunder skal gjennom vår rådgivning, basert på kompetanse og etiske holdninger, være trygge på at våre reiseforslag og vårt bidrag til et positivt klimaregnskap, skal gjenspeiles i vår rådgivning.

Samfunnets behov for gode og effektive klimatiltak, både nasjonalt og globalt, setter krav også til vår virksomhet. Med utgangspunkt i internasjonale klimaavtaler og FN’s bærekraftsmål, vil TRAVELNET Reisevarehuset alltid ha stor fokus på å legge til rette for en bærekraftig fremtid.

Travelnet Reisevarehuset har som målsetting å bidra aktivt til at målene i Paris-avtalen blir nådd og at global bærekraft blir en realitet.