Kjeden TRAVELNET Norway

- et selvstendig, privateid selskap med hovedkontor i Trondheim. TRAVELNET er en av de store reiselivsaktørene i Norge med vel 80 ansatte i kjeden. Kjeden omfatter reisebyrå fordelt over store deler av landet. Vi samarbeider i tillegg med WINGS Management AS i England og Travel Support Suppliers i Sverige.

TRAVELNETs medlemmer betjener både forretnings- og privatmarkedet. Selskapet er landsdekkende med lokalisering og tilgjengelighet i Norges største byer og tettsteder. Eierskapet av kjedens medlemsbyrå er en kombinasjon av egeneide og kjedeeide salgssteder og kjedetilknyttede franchisetakere. 

TRAVELNETs forretningskonsept er forankret i høy faglig kompetanse, 24-timers tilgjengelighet, teknologisk innovasjon og en ekstraordinær høy servicegrad og derved ditto konkurransekraft