Kjeden TRAVELNET Norway

- et selvstendig, privateid selskap med hovedkontor i Trondheim. TRAVELNET er en av de store reiselivsaktørene i Norge med vel 60 ansatte i kjeden. Kjeden omfatter reisebyrå fordelt over store deler av landet. Vi samarbeider med Travel Support Suppliers i Sverige. TRAVELNETs medlemmer betjener både forretnings- og privatmarkedet.Selskapet er landsdekkende med lokalisering og tilgjengelighet i Norges største byer og tettsteder.  Eierskapet av kjedens medlemsbyråer er en kombinasjon av egeneide og kjedetilknyttede franchisetakere.  TRAVELNETs forretningskonsept er forankret i høy faglig kompetanse, 24-timers tilgjengelighet, teknologisk innovasjon og en ekstraordinær høy servicegrad og derved ditto konkurransekraft