Gyldig pass og visum
Flere land krever at passet er gyldig i 6 måneder etter returdato. Sjekk bestemmelser pass og visum i landet du skal reise til på Utenriksdepartementets landsider.no eller ev. på ambassaden for landet du skal reise til.

Reiser med barn og barnebarn til USA
Hvis du reiser til USA barnebarnet ditt, med en person under 18 år som ikke er ditt eget barn, eller hvis barnet ditt ikke har
samme etternavn som foreldrene skal du ha en spesiell fullmakt før avreise.

Fullmakten skal formuleres slik:  "I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the
country with my son/daughter/group. He/She/They has/have my permission to do so."

Fullmakten skal underskrives av barnets foreldre og av en notar i byretten, og fullmakten skal legaliseres i Utenriksdepartementet.
Begge instanser tar gebyr for dette.
Du skal også ha med deg en kopi av barnets fødselsattest på engelsk (kan bestilles hos folkeregisteret).

For sikkerhets skyld bør du alltid kontakte den amerikanske ambassaden i Norge for å sikre deg at det ikke har kommet nye forskrifter.

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/3643/~/children---child-traveling-with-one-parent-or-someone-who-is-not-a-parent-or


Billett og returbillett
Ta kopi, ev elektronisk kopi, av alle reisedokumenter og oppbevar dem et annet sted enn originaldokumentene

Reiseforsikring
Sørg for å ha en god reiseforsikring som dekker
- syketransport til Norge
- utgifter til legebehandling
- hjemsendelse i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall

Penger
Ta gjerne med to ulike kreditkort som du oppbevarer hver for seg.

Gyldig førerkort
- Norsk førerkort er godkjent i EØS-land
- Sjekk med NAF/KNA for øvrige land
- Noen land og bilutleiefirmaer krever internasjonalt førerkort. Sjekk med ditt utleieselskap.

Generelle tips:
- Det kreves internasjonalt førerkort i Florida, Moldova, Russland og Tyrkia.
- Det anbefales at du har internasjonalt førerkort i Hviterussland, Montenegro og Serbia.
- Leier du bil i Italia eller Monaco kreves det som regel at du har internasjonalt førerkort.
- Les mer og bestill internasjonalt førerkort på NAFs nettsider
- NAFs råd og tips om kjøring i utlandet

Vaksiner
Sjekk hvilke vaksiner som er anbefalt for landet du besøker. Kontakt legen din, vaksinasjonskontoret, eller se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Europeisk helsetrygdekort
dokumenterer at du har rett til å få gratis legebehandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere.
- Sjekk at kortet er gyldig. Er det gått ut på dato kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket, hvis du ikke samtidig har god nok reiseforsikring.
- Vær klar over at helsetrygdkortet ikke erstatter reiseforsikring.
- Kortet gjelder kun innenfor EØS, og det dekker kun legehjelp, som bare er en begrenset del av den totale helserisikoen. Ha derfor reiseforsikring i tillegg.
- Les mer og bestill Europeisk Helsetrygdekort på helfo.no


På reise
- Oppbevar pass, billetter og ekstra penger/kredittkort i hotellets safe eller på et annet trygt sted.
- Bær med deg en kopi av passet som legitimasjon.
- Informer familie og venner hjemme om hvor du er og hvor du har tenkt deg
- Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff
- Vær forsiktig med alkohol
- Ta aldri pakker eller bagasje for andre personer med gjennom tollen.

Se også
- Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for ulike land
- Utenriksdepartementes brosjyre «Reiseklar?»