DIN REISE OG KORONAVIRUSET

Tryggere enn noen gang å bruke reisebyrå!

TRAVELNET Reisevarehuset er et solid og sterkt selskap, som gjennom mange år har bygd opp en god og trygg arbeidsplass for
sine fantastiske medarbeidere og en stødig servicebedrift for våre lojale kunder.
Vi kan berolige dere med at vi står meget støtt, og vil være her for dere også i fremtiden.

Vår viktigste rolle er å være en god reiserådgiver. I disse utfordrende tiden er det vanskelig å manøvrere seg gjennom en jungel av informasjon; smittevern, flyselskapers betingelser og myndighetenes til stadighet oppdaterte reiseråd.
Da er det godt å ha et reisebyrå i ryggen.

For at du skal føle deg trygg, både før-, under og etter reisen, oppsummerer vi her det viktigste for deg.

 

Har du spørsmål vedrørende din reise, ber vi deg om å kontakte oss på telefon eller e-post.

Telefon: + 47 73 88 41 00
E-post: ordre.tt@travelnet.no
E-post: ferie.tt@travelnet.no

Klikk her for en oversikt over UDs reiseråd.

Klikk her for råd fra Folkehelseinstituttet.

 

Vi må tenke oss enda mere om

Reiseråd
Reiser utenfor Norge frarådes frem til 15. januar 2021. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.
Vår anbefaling er at til enhver tid følger UDs reiseråd og gitte anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet), da smittesituasjonen kan endre seg raskt. Dette gjelder både før du bestiller ny reise og før du faktisk skal reise.

Klikk her for UDs reiseråd 
Klikk her for råd fra FHI

UD oppfordrer alle reisende i utlandet om å registrere seg på reiseregistrering.no. De ber også om at reisende som kommer hjem igjen fjerner registreringen sin (på samme sted). Slik kan UD raskt nå ut med beskjeder og dele informasjon om situasjoner som oppstår i land med norske reisende.


Bestilling, endring og avbestilling av reiser
Daglig mottar vi mange henvendelser fra kunder som spør om bestilling av reiser, kansellerte fly og refusjon.
Ring oss så får du svar hvilke muligheter som finnes 73 88 41 00

Husk at reiseforsikringen din kan være ugyldig dersom du trosser UD sine anbefalinger. Det er derfor viktig at du kontakter forsikringsselskapet ditt og avklarer hva som gjelder for akkurat din reise. 

Karanteneregler
Alle som ankommer Norge fra utlandet ilegges karantene i 10 dager. Sjekk hvilke karanteneregler som gjelder her

Er du utenlandsk statsborger? Sjekk ditt lands myndigheter for oppdaterte regler og restriksjoner  Foreign citizens: Please click here
 

 

Arrangement på offentlig sted med inntil 200 deltakere

Det er tillatt med innendørs og utendørs arrangementer for inntil 200 deltakere for næringslivet. Dette forutsetter at smittevernreglene overholdes: Faste plasser, registrering av deltakere ved ankomst, opprettholde en meters avstand mellom deltakere, mulighet til å sprite hender ved ankomst og underveis i arrangementet, og ikke minst;  oppfordring om å holde seg hjemme ved mistanke om sykdom.

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet og kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt.

Dette er kravene til gjennomføring av et arrangement med inntil 200 deltakere

  • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet med minst én meter mellom gjestene.
  • De som tilhører samme husstand eller er hverandres nærmeste må ikke ha én meter avstand.
  • Alle som er til stede må være friske.
  • Det kan ikke være flere enn 200 personer samlet.
  • Det må oppnevnes en ansvarlig arrangør.( Travelnet kan være din ansvarlige arr)
  • Hold oversikt over alle som er tilstede med navn og kontaktinformasjon, for bruk til en eventuell smittesporing.
  • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet.

Hva menes med offentlig sted?
Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller, regnes også som offentlige steder.

Du må ha en ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og ansvar for at reglene overholdes. Hvem som er ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares mellom utleier og leietaker før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

For å gjøre ditt arrangement så trygt som mulig kan TRAVELNET tilby tilstedeværelse fra en av våre erfarne prosjektledere som smittevernansvarlig for ditt arrangement.  Smittevernsansvarlig kvalitetssikrer smittevernet i forkant av og under ditt arrangement, og sørger for at du som arrangør og alle deltagere vil kjenne den ekstra sikkerheten ved å ha en person som er 100 prosent dedikert til oppgaven. Smittevernsansvarlig sørger for koordinering og oppfølging av smittevernstiltak med hotell, transport, restaurant og andre leverandører, og oppbevarer en nøye utarbeidet smitteverns-sjekkliste i 14 dager etter endt arrangement.

Kontakt oss dersom du har spørsmål for gjennomføring å bestilling av ditt arrangement:

Telefon: 73 88 41 80