Ta med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Fly-/fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking.

PASS
Det er Politiet som utsteder pass. Normalt blir passet blir sendt deg i posten i løpet av en uke. Før sommerferien kan det imidlertid være lange køer og lang ventetid – vær derfor ute i god tid.

Les om pass-søknad og -priser på politiet.no.

NØDPASS
Hvis passet blir liggende igjen hjemme, eller hvis du er for sent ute med å søke ordinært pass, kan du søke om nødpass. Nødpass koster like mye som et nytt pass, og nødpasset må leveres tilbake ved hjemreise. Politiet ved Oslo lufthavn Gardermoen er behjelpelig med nødpass.

Husk at du ikke kan benytte nødpass ved innreise til bl.a. USA. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Les mer om nødpass på politiet.no

MISTET PASS I UTLANDET
Hvis du mister passet ditt i utlandet, må du straks melde fra til stedets politimyndighet. Gi straks beskjed til nærmeste ambassade eller konsulat, hvor du kan søke om nytt pass. Gebyret er det samme som i Norge. Utenriksstasjonene kan utstede pass bare til personer som kan dokumentere sitt norske statsborgerskap.

Les mer om mistet pass på politiet.no

VISUM
Mange land krever visum ved innreise. Søke- og behandlingstiden for visum kan variere både fra land til land og fra årstid til årstid. Søk derfor så snart reisen er bestilt.

Land hvor du ikke trenger visum