Frivillig registrering ved utenlandsoppholdFrivillig registrering ved utenlandsopphold

Reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.
Vi anbefaler alle reisende, samt fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen.